ค้นหาข้อมูลสารเคมี
แนะนำการใช้

 1. ไปที่หน้าแรก
 2. ไปที่ส่วน ค้นหาข้อมูลสารเคมี
 3. ระบุประเภทข้อมูลที่ต้องการค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 ประเภท
  1. ชื่อสารเคมี
  2. หมายเลข CAS
  3. หมายเลข UN
 4. พิมพ์ข้อมูลในช่องค้นหา
 5. กดไอคอนค้นหา
 6. ผลการค้นหาจะแสดงในส่วน ผลการค้นหา
 7. เลือกรายการที่ต้องการ
 8. ผู้ใช้จะเห็นเนื้อหาของรายการนั้น และสามารถ
  • เลือกหัวข้อของเนื้อหาที่ต้องการโดยกดเลือกแถบด้านซ้ายของเนื้อหา
  • พิมพ์เนื้อหาโดยกดที่ไอคอนเครื่องพิมพ์
  • ปรับขนาดตัวอักษรโดยกดที่ไอคอนตัวอักษร

แจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรักษาภาวะพิษสารเคมีถูกพัฒนาเมื่อ พ.ศ. 2565 โดยศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง

ฐานข้อมูลนำข้อมูลจากหนังสือการรักษาภาวะพิษสารเคมีเล่ม 1 และ 2 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง และศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้จัดทำ:
พัฒนาและดูแลระบบ: นพ.วิบูลย์ เจียมทับทักษิณ
จัดเตรียมและตรวจสอบเนื้อหา: พว.อมรรัตน์ สุขปั้น พว.อชิดา บุญเจริญ นวก.วิจิตรา กลิ่นหอม

ติดต่อเรา:

ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง
138 โรงพยาบาลระยอง ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร: 038616033-5 ต่อ 418
E-mail: rayongpoison@gmail.com

เว็บเพจนี้มิได้เก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้ในระบบ

ข้อมูลจากหนังสือการรักษาภาวะพิษสารเคมีเล่ม 1 และ 2 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง และศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง 138 โรงพยาบาลระยอง ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร: 038616033-5 ต่อ 418 E-mail: rayongpoison@gmail.com