จุดวัดวันที่เวลาค่า PM2.5เฉลี่ย 24 ชม.ความหมาย
ต.มาบตาพุด อ.เมือง, ระยอง9 ธ.ค. 256609:0024.6ดี
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง, ระยอง9 ธ.ค. 256609:0022.5ดี
ต.เนินพระ อ.เมือง, ระยอง9 ธ.ค. 256609:0022.8ดี
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง, ระยอง9 ธ.ค. 256609:0021.1ดี
ต.ตะพง อ.เมือง, ระยอง9 ธ.ค. 256609:0017.5ดี

0-1515.1-2525.1-37.537.6-7575.1 ขึ้นไป
ดีมากดีปานกลางเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มาข้อมูล: AIR4THAI กรมควบคุมมลพิษ
พัฒนา: นพ.วิบูลย์ เจียมทับทักษิณ