24-25 มิย. 67  ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ. ระยอง นำโดย นพ. คงฤทธิ์ พว. อมรรัตน์ และพว.อชิดา ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมรองรับภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี ณ โรงพยาบาลแปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา ได้รับสนใจจากหน่วยงานมีเกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมแผนสถานการณ์จำลอง เป็นอย่างดี

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้