20 พ.ค. 67 ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ appication PHR ในประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพรายบุคคล จัดโดย กอง EnvOcc โดยศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ณ โรงแรม เดอะไซมีส พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้