2-3 พ.ย. 66 นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานและมอบนโยบายความคาดหวังต่อการจัดบริการฯนพ.วิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการรพ.ระยอง กล่าวรายงานการประชุมในนามผู้จัดการประชุมและคณะกรรมการฯในการประชุมพัฒนาระบบริการ (Service Plan) สาขาอาชีวเวชศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ ปี 2567-2569 และ update พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนพรบ.ควบคุมโรคฯ ผ่านกระบวนการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าประชุมเป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย และนักวิชาการสาธารณสุขกว่า 60 คน
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้