24 ต.ค. 66 นพ.ธีระศิษฐ์ เฉินบำรุง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง และ พว.จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ หัวหน้างานการพยาบาลอาชีวอนามัย ร่วมประชุม Lead team คกก.พัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาอาชีวเวชศาสและเวชศาสตร์สิ่งแวล้อม ร่างแผนการดำเนินงานระยะสั้น 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุม คกก.ฯ ในวันที่ 2-3 พ.ย. 66 ณ รร.โกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้