19 ต.ค. 66 ประชุมหารือการพัฒนา Exhibition Demo เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรม Personal Health Record (PHR):H4U ที่ รพ.ระยองรวมกับ ม.นเรศวร พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ สนับสนันเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการใช้งาน
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้