9 ต.ค.66 รพ.ระยอง ร่วมกับ สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญโรคจาการทำงานด้านโรคหูเสื่อมจากเสียงดัง รพ. ระยอง และโรคจากสารเคมีและการตอบโต้ภาววะฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระเทพฯ มาบตาพุด มีการจัดทำเกณฑ์ประเมิน การวางแผนพัฒนาเครือข่าย รพท/รพช. เพื่อให้สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ผู้เข้าประชุม แพทย์ พยาบาล นวก. 50 ท่าน ณ รพ.ระยองสาขาเกาะหวาย
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้