8 ก.ย. 66 ประชุมถอดบทเรียนโครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จ.ระยอง ทีมอาชีวอนามัยและ อสม.ทุกอำเภอ ทีมละ 10 คน เข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนพัฒนาส่วนขาดหรือโอกาสพัฒนา ผู้เข้าประชุม 80 คน เป็นพยาบาล และ นวก.ร่วมกันทำแผนพัฒนาต่อในปี 2567 เพื่อขยายพื้นที่ดูแลและเตรียมความพร้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้