7 ก.ย. 66 การสร้างต้นแบบ safety school "อากาศสดใส อาหารปลอดภัย ใส่ใจทุกอาคาร"
ขอขอบคุณกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่ให้โอกาสได้มาเล่าประสบการณ์การพัฒนาระบบดูแลและป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กปฐมวัย จ.ระยอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับอาจารย์ผู้แทนจากโรงเรียนชั้นประถมศึกษาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้