6 ก.ย. 66 การประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และงานมุฑิตาจิต ปี 2566 นี้ ทีมอาชีวอนามัย รพ.ระยอง ร่วกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต และแสดงความยินดีกับการรับโล่ห์เชิดชูเกียรติจาก นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข "จากวันที่ภาคเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ" ของพี่ละออ พิทยาวิวัฒน์กุล พยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ระยอง เกษียนอายุราชการด้วยความรักและระลึกถึงความผูกพันธ์ที่ทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขฝ่าฟันผ่านทุกอุปสรรค์มาได้ด้วยกันจนถึงวันเกษียณในวันนี้
 
 
 
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้