31 ส.ค.-1 ก.ย. 66 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดประชุม พัฒนางานวิจัย ให้กับ บุคลากร รพ.ระยอง มีแพทย์ พยาบาล นวก. กว่า 100 คนเข้าประชุม ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้