10 เม.ย.66 ยังคงบอกต่อเมื่อมีโอกาส "รังสีซีเซียม 137 และการดูแลสุขภาพ"โดย พว.อมรรัตน์ สุขปั้น และทีมอาชีวอนามัย
รุ่นที่ 3 ของ พนักงานเก็บขนขยะ ของ บ.คลีนมหานคร ที่ ท่าน ผจก. บริษัท ที่เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพพนักงาน ไว้วางใจให้ รพ.ระยอง และ รพ.บ้านฉาง ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ รังสีซีเซียม 137 และปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและการดูแลตนเอง พนักงานให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมฝึกทักษะ โดยเฉพาะการยกของหนัก เพื่อลดการบาดเจ็บของกระดูกกล้ามเนื้อจากการทำงาน
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้