5 เม.ย. 66 ช่วงเวลาของการตรวจสุขภาพผู้เก็บกู้น้ำมันดิบเมื่อปี 2565 ปีที่ 2 เฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง เรานำสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (PHR:H4U) มาใช้ เพื่อให้ ผู้รับบริการดูข้อมูลสุขภาพจาก smart phone ได้ทันทีหลังการตรวจและดูได้ตลอดเวลาระยะยาว
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้