30 มี.ค 66 นพ.ภูษิต ทนัพย์สมพล ผอ.รพ.ระยอง มอบรางวัลแสดงความยินดีและชื่นชม แก่บุคลากรที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับจังหวัด เขต และประเทศ ในการประชุม คกก.บริหาร รพ.ระยอง กลุ่มงานอาขีวเวชกรรม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่นำเสนอผลงาน 6 ผลงาน ถือเป็นการพัฒนางานและนำผลการพัฒนาไปแลกเปลี่ยนในเวทีวิชาการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำไปประยุกต์ใช้ตามความสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้