30 มี.ค.66 ยินดีต้อนรับทีมอาชีวอนามัย รพ.อุดรธานี นำทีมโดยคุณเชี่ยวชัย วงษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และคณะ ศึกษาดูงงาน การจัดบริการอาชีวอนามัยของ รพ.ระยอง ทุกท่านมีความสนใจมากโดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีเมื่อมีโอกาศรับดูงาน นั้่นคือวันที่ได้ทบทวนตัวเองอีกโอกาสหนึ่งว่าเราได้ทำอะไรมาบ้าง จุดแข็งและคุณค่า โอกาสพัฒนาของเรามีอะไรไหม เพราะในการดูงานจะมีข้อคำถามให้เราได้ให้ข้อมูล อธิบาย ชี้แจงสิ่งที่ทำมาเพื่อให้ผุ้มาศึกษาดูงานได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้