28 มี.ค.66 "ถ้าเราร่วมมือกัน ทุกคนจะปลอดภัย"
ผู้จัดการบริษัทรับเหมาเก็บขนขยะ ยังคงมีความสนใจในความปลอดภัยของพนักงานและประชาชน สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องรังสีซีเซี่ยม 137 และสิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากการทำงานและการดูแลตนเอง เป็นรุ่นที่ 2 วันนี้ทีมอาชีวอนามัยนำโดย พว.กัญญาภัค รัตนพงศ์ และพว.อมรรัตน์ สุขปั้น ให้ความรู้ สื่อสารความเสี่ยงแก่พนักงาน ทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้