22 มี.ค. 66 "เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน Cs137"
นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล ผอ.รพ.ระยอง และทีมอาชีวอนามัย นำโดย พญ.ธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์ พว.อมรรัตน์ สุขปั้น ทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำโดย นพ.ภคพล เอี่ยมไพบูลพันธ์ และ พว.จริยา ร่วมตอนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนำเสนอการเตรียมพร้อมด้านการสาธารณสุขและเครือข่าย ให้มีความพร้อมรับผู้ป้วยสถานการณ์ Cs137 และเตรียมความพร้อมใน รพ.ระยอง
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้