งานบริการด้านพิษวิทยา

1.ให้บริการปรึกษาข้อมูลข่าวสาร ตอบคำถาม วิธีวินิจฉัย และรักษาภาวะเป็นพิษของสารพิษ

   โทรศัพท์ 038-616033 ต่อ 418

   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี สารพิษทางชีวภาพ

   ติดต่อ คุณรจนา  คุณกิตติ

   โทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 6924

 

3.ให้บริการยาต้านพิษ เพื่อรักษาผู้ป่วยจากสารพิษ

  ติดต่อ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลระยอง ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก

  โทรศัพท์ 038 611104 ต่อ 2152- 2153

 

 

Powered by OrdaSoft!