Topic วิชาการเรื่องการตรวจ Spirometry ในช่วง COVID-19 โดยพญ.จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์ 

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกัน ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ณ ห้องประชุม เพิ่มบุญอาคารรักษาพัฒนาจิต ชั้น 5 เวลา 09.00-12.00 น.

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้