กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง ได้จัดประชุมวิชาการ อาชีวอนามัยและพิษวิทยาภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (หน่วยกิตสำหรับพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการ)

 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้