30 ต.ค 63  ผอ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การจัดการด้านอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงานในยุค new normal เพื่อป้องกัน โรค Covid-19 ณ รร. ไบหยกสกาย กทม. ในการประชุมวิชาการ “ก้าวต่อเนื่อง อย่างมั่นคง15 ปี คลินิกโรคจากการทำงาน" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ คลินิกโรคจากการทำงาน จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ กรมควบคุมโรค และเยี่ยมชมให้กำลังใจ โปสเตอร์สรุปผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงานเขต 6 ที่จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ. ระยอง ในนามแม่ข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน