21 ต.ค.63 ขอแสดงความยินดีกับ พว.อมรรัตน์ สุขปั้น ที่ได้รับเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย จากท่าน นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง และพว.ธนิตา ฉิมวงษ์ หัวหน้าพยาบาล รพ.ระยอง ในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563