29 ก.ย.63 ได้รับมอบหมายจาก นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.ระยอง ในการเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “รพ.ระยองเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการดำเนินงานต้นแบบศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ” จากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดย นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ในการประชุม กวป.จ.ระยอง