6 ต.ค.63 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ระยอง ประชุมนำเสนอผลการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและพนักงาน 5 ปี และวางแผนการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตควบคุมมลพิษระยะยาว(Rayong cohort) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สมาคมเพื่อนชุมชนและสถาบันปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย