29.09.63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ทันอุบัติภัยในประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดปลวกเกตุ จ.ระยอง