23 ก.ย. 63 ประชุมแผนปฏิบัติการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปี 64 สสจ.ระยอง และถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับ CUP ต่างๆนำไปทำแผนและขับเคลื่อนงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของจังหวัด