23 ก.ย. 63 การประชุมความร่วมมือ รพ.นพรัตนราชธานี-รพ.ระยอง ครั้งที่ 3 มีความคืบหน้าและชัดเจนมากขึ้น แผนงานแรกที่เราจะร่วมมือกันในวันที่ 5 พ.ย. 63 คือการลงนามความร่วมมือ(MOU) ในวันเดียวกันจะมีการประชุมอาชีวเวชศาสตร์สำหรับผู้บริหาร และมีแผนงานด้านบริการ วิชาการและวิจัย อีกหลายแผนงานในปี 64 ทีม Service Plan Occmed