2 ก.ย. 63 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขต นำเสนอผลงานประเภทเครือข่ายบริการสุขภาพ เป็นตัวแทน QA OHN เขตสุขภาพที่ 6 ในการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 32 ปี 2563 บริการพยาบาลในฐานวิถีใหม่ ณ รร.เดอะ เบอร์เคลียร์ กทม.