27 ส.ค. 63 อีกก้าวที่สำคัญกับความร่วมมือ รพ.ระยองกับ มหาวิทยาลัยเนรศวร โดย นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.ระยอง และ ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ร่วมพัฒนาโครงการบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเทคโนโลยี Block Chain ในกลุ่มโรคจากการทำงาน และโรคเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน