6 ส.ค.63 กรมการแพทย์ รพ.ระยอง ร่วมวางแผนพัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ Service Plan ทุกสาขา ในส่วนกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม หารือร่วมรพ.นพรัตน์ราชธานี เพื่อพัฒนาด้านอาชีวเวชศาสตร์ วันนี้มีแผนงานที่ชัดเจนขึ้น ทั้งความร่วมมือด้านวิชาการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ด้านบริการ MOU และ benchmark ด้านวิจัยพัฒนาระบบเฝ้าระวังตามปัญหาพื้นที่