13 มีนาคม 63 ศูนย์พิษฯเข้าร่วมประชุมของกลุ่มอสม.รพสต.ตะพง เพื่อให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโรค มีจำนวนอสม.เข้าร่วมรับฟัง 80 คน