27 ก.พ.63 งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมประชุม ติดตามและแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 กับ สสจ.ระยอง และเครือข่ายบริการสุขภาพทุกอำเภอ จ.ระยอง