21 กุมภาพันธ์ 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน ร่วมให้คำแนะนำการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี ส่งเสริมการทำงานให้ปลอดโรคปลอดภัย บริษัทโพสโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด(มหาชน)