9 ก.พ. 63 สื่อสารความเสี่ยง เรื่อง PM 2.5 และสารเคมีการเกษตร 3 ชนิดสำคัญที่ประเทศเรากำลังจะแบน อันตรายต่อสุขภาพ การปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองเบื้องต้น การป้องกัน และการลดการสัมผัส การดูแลกลุ่มเสี่ยง ดีใจที่มี พี่ๆ อสม หลายท่านที่มีการติดตั้งโปรแกรม Air4thai และเฝ้าระวังฝุ่นได้ด้วยตัวเองจากการให้ความรู้เมื่อครั้งก่อน ฝากพี่ๆช่วยสื่อสารขยายผลให้เพื่อนๆ อสม. และ ประชาชนในความดูแลของพี่ๆ อสม. ได้ติดตั้งและใช้เฝ้าระวังฝุ่นเพื่อดูแลตนเองอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ