วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ต.นาตาขวัญ ในการซ้อมแผนรับอุบัติภัยสารเคมี ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่และกลุ่มอสม.รพสต.นาตาขวัญ และ รพสต.เขาวังม่าน