21 ต.ค.62 ชาวกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง ขอแสดงความยินดี กับพี่ศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พยาบาลดีเด่นสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย ในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ห้องประชุมประดู่ทอง อาคารบูรพาทิศ รพ.ระยอง