11 ต.ค. 62 ทีมอาชีวอนามัยร่วมใจ ร่วมงานโรงทาน ในโครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชการที่ 9