9 ต.ค. 62 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประคองกิจการ รพ.ระยอง ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกล ผอ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะ เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร รพ.และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนประคองกิจการให้สมบูรณ์ ตามภัยคุกคาม(threat)จากสารเคมีอันตรายจากโรงงานจนต้องปิดกิจการทั้งหมด