วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ตรวจสุขภาพ พนักงานบริษัทโตโยต้าระยอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาระยอง งานตรวจสุขภาพเชิกรุก บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและตามความเสี่ยง โดยงานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค ร่วมคัดกรองและเฝ้าระวังพนักงานที่ทำงานสัมผัสเสียงดังในการเฝ้าระวังป้องกันโรคหูเสื่อมจากการทำงาน