3 ตุลาคม 2562   นพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล รองผู้อำนวยการ รพ.ระยอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคลินิกโรคจากการทำงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล รพ. อำนาจเจริญ สังคมประกันสังคมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดและผู้แทนจากสถานประกอบการศึกษาดูงานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและจัดการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลระยองและการดำเนินงานของคณะกรรมการคลินิกโรคจากการทำงานจังหวัดระยอง