25 กันยายน 2562 ขอขอบคุณ บริษัทสยามอินเตอร์ ซูซูกิ จำกัด ที่ต้อนรับทีมโรงพยาบาลระยองเข้าเยี่ยมชมโรงงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยประเมิน ความเสี่ยงต่อสุขภาพและวางแผนการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามความเสี่ยงของพนักงาน