25 กันยายน 2562 งานส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน ได้ส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ พนักผู้เตรียมตัววัยเกษียน บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี จำกัด แนวทางการใช้ชีวิต ปรับทัศนคติ และสุขภาพจิตด้วยหัวเราะบำบัด การดูแลสุขภาพให้พร้อมสู่วัยเกษียน สิทธิประกันสังคม ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างดี