17-18 กันยายน งานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาคคนวับทำงานได้ ติดตาม พนักงานเลิกบุหรี่ บริษัท อินโดรามาจังหวัดระยอง โดยกิจกรรม ให้พนักงาน ทดสอบโดยใช้เครื่องวัด CO (Carbon monoxide) เพื่อตรวจค่า Carbon monoxide ที่มีอยู่ในปอดว่ามีอยู่ปริมาณเท่าไหร่ พร้อมคำแนะนำ ชักชวนให้เลิกบุหรี่ซึ่ง ยังคงต้องมีการติดตามพนักงานต่อไป