2 กันยายน งานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาคคนวับทำงานได้ ติดตาม พนักงานเลิกบุหรี่ บริษัท BMW ระยอง โดยกิจกรรมจะให้พนักงาน โดยใช้เครื่องวัด CO (Carbon monoxide) ยังคงต้องมีการติดตามพนักงานต่อไป