12 มิ.ย. 62 Topic วิชาการเรื่อง Pregnant Healthcare Worker รพ.มีลักษณะการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป สิ่งคุกคามทางสุขภาพมีหลายชนิด บุคลากรมีโอกาสสัมผัสสิ่งแวดล้อม ที่สมารถก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานใน รพ. วิทยากรโดย พญ.พรวิภา กุลรัตน์ และ พญ.อาภาศิริ แต่งประกอบ