ขอเชิญจนท.ทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
วันที่ 12 มิ.ย.-12 ก.ค. 62(เฉพาะพุธและศุกร์) 
เวลา 07.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น H
สำคัญมากๆhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tdd/1/16/270d_1f3fb.png");">✍🏻
1. นำชุดตรวจสุขภาพมาด้วย
2. ผู้ที่อายุมากกว่า 35 ปี งดอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ยกเว้นน้ำเปล่า
3. ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุณานำบัตรประชาชนมาในวันที่เจาะเลือดและตรวจสุขภาพฟันด้วย
•เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาเข้ารับการตรวจตามวันและเวลาที่กำหนดนะคะ•

4 มิ.ย. 62 ตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหาร