12 พ.ค.2562 ขอขอบคุณบริษัท SPRC บริจาคเงินรายได้จากการวิ่ง การกุศล ให้กับ รพ.ระยอง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2,250,000 บาท โดยมี นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล รองผู้อำนวยการ รพ.ระยอง รับมอบ พร้อมทั้งทีมอาชีวอนามัย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง ได้รับเกียรติร่วมจัดบู๊ทตรวจคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพ