6 เมษายน 2562 งานสร้างเสริม สุขถาพ ฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน ได้ ให้ความรู้โรคจากการทำงาน ออฟฟิตซินโดรม การจัดการความเครียด และสิทธิ ของประกันสังคม ให้กับพนักงาน บริษัท ปตท. แอลแอนจี จำกัด