25 เม.ย. 62 เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน พ.ค. ซึ่งในช่วงนี้จะมีอากาศร้อนอบอ้าว และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 5 กลุ่มโรคในช่วงฤดูร้อนปีนี้ ทั้งฮีทสโตรก โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า หมอกควัน และการจมน้ำ งานอาชีวอนามัยในรพ. กลุ่มงานอาชีเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง และดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง #2Psafety